paper work

Jak przygotować się do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym?

Trudno prognozować, co wydarzy się w ciągu najbliższych miesięcy, gdy jednak zastanawiamy się nad tym, co będzie jednym z ważniejszych tematów poruszanych tak przez klasyczne, jak i elektroniczne media, możemy wcielić się w rolę jasnowidza bez obaw o to, że dokonamy spektakularnej pomyłki. Z całą pewnością, tak jak ma to miejsce co roku, motywem przewodnim okażą się zagadnienia związane z ordynacją podatkową, obowiązkami podatników i nieuchronnie zbliżającym się czasem dokonania rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jeśli zatem mamy świadomość tego, jak ważny jest czas składania deklaracji PIT 2013, być może wskazane jest również zastanowienie się nad tym, jakie kroki podjąć, aby wspomniany okres przetrwać maksymalnie bezboleśnie. Continue reading

wydatki

Rozliczamy się!

Zeznanie podatkowe powinni składać podatnicy przed końcem kwietnia 2012 roku. W związku z tym, że ostatni dzień tego miesiąca wypada na sobotę, termin składania deklaracji Pit 2011 wydłuża się do 2 maja.

Każdy podatnik powinien w rocznym zeznaniu wypisać wszystkie uzyskane dochody i płacone zaliczki na podatki w przypadku, gdy osiągał dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę. Osoby pracujące w zakładach pracy rozliczają swoje dochody na druku PIT-37, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, na druku
PIT-36.

Są to dwa najczęściej używane formularze przy rozliczeniach z urzędem skarbowym. Pozwalają na rozliczenie się samodzielnie albo wspólnie z małżonkiem. Łączenie dochodów może uchronić przez wyższymi podatkami, ale nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Od dochodu może być odliczona ulga odsetkowa oraz ulga na Internet, natomiast od podatku podatnik może odliczyć ulgę na dzieci. Wszystkie ulgi powinny być rozpisane na oddzielnym formularzu stanowiącym załącznik do podstawowej deklaracji pit 2011 i musi mieć potwierdzenie w dokumentach przemawiających za faktycznym uprawnieniem do odpisanych ulg.

biznesmen2

Rozrachunki z fiskusem

Obowiązek podatkowy, nakłada na każdego podatnika, coroczne składanie zeznań podatkowych we właściwym jemu urzędzie skarbowym. Do wypełnienia formularzy można wykorzystać program Pit 2011, który sam wyliczy wszystkie wartości w polach deklaracji, po uprzednim wpisaniu danych wejściowych.

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, zazwyczaj nie martwią się o wypełnienie deklaracji, ponieważ rozliczenie PIT wykonuje im biuro rachunkowe lub księgowa. Do rozliczeń z dochodów uzyskiwanych przez firmę, wykorzystuje się formularz PIT-36, jeśli działalność prowadzona jest na zasadach ogólnych, lub PIT-28, gdy przedsiębiorca jest ryczałtowcem. Największe zapotrzebowanie jest jednak na PIT-37, ponieważ jest to druk, który musi wypełnić bardzo duży procent populacji Polskiej.

Na podstawie druku PIT-37 zeznanie podatkowe wypełniają osoby otrzymujący dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, renty, emerytury itp., a takich osób, jak wiadomo, jest najwięcej. W zeznaniu PIT-37 bardzo często odpisywana jest przez Polaków ulga prorodzinna. W takim przypadku można śmiało powiedzieć, że warto mieć dzieci. Według obowiązujących przepisów, podatki można pomniejszyć o 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, co w ciągu roku daje 1112,04 zł.